Tag Archive : pieniądz

Mit pustego pieniądza

Ostatni okres kryzysu związanego z epidemią jest też czasem upadku kolejnych mitów, dość jeszcze popularnych w Polsce („wolny rynek rozwiąże wszystkie problemy”, „prywatna ochrona zdrowia lepsza od publicznej” itp.). Jeszcze innym, który dość mocno zakorzenił się w umysłach, jest mit „pustego pieniądza”, jakoby dodruk pieniądza automatycznie powoduje inflację i takie działanie jest ekonomicznie nieracjonalne oraz szkodliwe.

Więcej