Tag Archive : ekonomia

Niedojedzenie

Jako konsumentki jesteśmy słabszą stroną w zawieranych na rynku kontraktach (pracownicy najczęściej są słabszą stroną w relacjach z pracodawcami, mali dostawcy w relacjach z supermarketami, podwykonawcy w relacjach z koncernami, franczyzobiorcy w relacjach z franczyzodawcami, itd).

Kiedy państwo nie broni skutecznie słabszych przed silniejszymi – a tak właśnie się dzieje w naszym państwie z kartonu, płacącym marnie zatrudnionym w sektorze publicznym i niezapewniającym im skutecznych narzędzi – efekty są… właśnie takie.

Wyniki kontroli żywności w 2021 roku:

Dania azjatyckie: nieprawidłowości dotyczyły 77,5 proc. skontrolowanych partii: (np. wołowinę zastąpiono mięsem wieprzowym lub wieprzowym i drobiowym, podano, że danie jest bezglutenowe, podczas gdy w sosie obecna była mąka pszenna).

Garmażerka: nieprawidłowości dotyczyły 49,6 proc. skontrolowanych partii (np. ser zastępowano wyrobem seropodobnym lub mieszanką sera z wyrobem seropodobnym).

Drób: nieprawidłowości stwierdzono w 35,1 proc. skontrolowanych partii (zawartość wody w mięsie drobiowym była wyższa od ilości wody technologicznie uzasadnionej).

Tłuszcze (nieprawidłowości stwierdzono w 24,8 proc. skontrolowanych partii): (np. użyto określenia „mleczna” dla „tłuszczu roślinnego 60 proc. …” zawierającego 0,5 proc. składnika mlecznego.

Niemal jedna trzecia towarów (28 proc.), poddanych kontroli w 2021 r., nie była prawidłowo oznakowana (w 2020 r. było to 22 proc.). W sumie nałożono na producentów i sprzedawców 2,7 mln zł kar – przeciętny mandat wyniósł… 2,2 tys. zł.

Z innej branży, zdaniem ZWIĄZKU PRODUCENTÓW:

„Istnieje konieczność zwiększenia wysokości kar dla producentów wyrobów budowlanych, niespełniających deklarowanych właściwości oraz skutecznego ich egzekwowania. Pożądane jest wykluczenie z programów wsparcia finansowanych ze środków krajowych lub europejskich wyrobów budowlanych, które notorycznie nie spełniają deklarowanych właściwości, zgodnie z wynikami badań GUNB i WINB. Należałoby również zwiększyć dostępność i czytelność wyników badań – mówi Szymon Firląg, prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa.”

Lewiatan – artykuł

Zdjęcie: Walter Otto