Władysław Broniewski

Władysław Broniewski

W sześćdziesiątą rocznicę śmierci Władysława Broniewskiego – poety, żołnierza, socjalisty.