Raport pandemiczny

Raport pandemiczny

III fala epidemii osiągnęła swój szczyt, jeśli chodzi o liczbę zgonów. Na bazie danych publikowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz GUS/Eurostat możliwe jest oszacowanie liczby ofiar epidemii koronowirusa – zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, wynikających z przeciążenia systemu ochrony zdrowia. Główną odpowiedzialność ponoszą nieudolne rządy Prawa i Sprawiedliwości, poświęcające zdrowie obywateli dla utrzymania się u władzy.

Według oszacowania przygotowanego na potrzeby Stowarzyszenia Spójnik liczba dotychczasowych, nadmiarowych zgonów od początku epidemii osiągnęła poziom 123 tysięcy ludzi. Stanowi to odpowiednik 1283 rozbitych tupolewów.

Dane źródłowe: https://dane.gov.pl/pl/dataset/1953,liczba-zgonow-zarejestrowanych-w-rejestrze-stanu-cywilnego/resource/29457/table?page=1&per_page=20&q=&sort=