Stanowisko Spójnika w sprawie wspólnej listy wyborczej Lewicy

Stanowisko Spójnika w sprawie wspólnej listy wyborczej lewicy

Stanowisko Spójnika w sprawie wspólnej listy wyborczej Lewicy

Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków Stowarzyszenia Spójnik w odpowiedzi na apel Nowej Lewicy odnośnie współpracy środowisk lewicowych podtrzymuje pełną gotowość do pracy na rzecz integracji środowisk lewicowych oraz budowy świeckiego, demokratycznego, opiekuńczego i równościowego państwa.

Jedynie silna reprezentacja Lewicy w polskim parlamencie oraz rządzie jest gwarancją pełnego poszanowania praw człowieka, praw pracowniczych, godnych emerytur, świeckiego państwa oraz sprawnych usług publicznych.

Wierzymy, że silna i zjednoczona lewica jako jedyna potrafi znaleźć odpowiedź na problemy i wyzwania współczesności oraz zadbać o bezpieczny i sprawiedliwy świat dla przyszłych pokoleń.

Jako środowisko skupiające osoby o lewicowych poglądach i pracujące od lat na rzecz lewicowych ideałów podtrzymujemy naszą gotowość do pracy na rzecz lewicy i lewicowych postulatów.